EXTENDED DEADLINE: Iklan Jawatan Kosong Akademik (Pensyarah)

Bersama-sama ini disertakan iklan jawatan kosong di Fakulti Undang-Undang, UiTM Shah Alam (iklan Jawatan Kosong Akademik)

Tarikh akhir bagi menghantar Borang Permohonan telah dipanjangkan sehingga 30 Jun 2021.

 

Iklan Jawatan Kosong Akademik Pensyarah Fakulti Undang Undang (klik disini)

Borang Permohonan Jawatan Akademik Pensyarah Fakulti Undang Undang (klik disini)

 

 

Contact Us

FAKULTI UNDANG UNDANG
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

dekanfuu@uitm.edu.my

Tel: +603-5544 4122
Fax:+603-5543 5950

       

Bersama ini dilampirkan Senarai Panel Temu Duga Program LW224:

 

 

Bil. Panel Temu Duga Link
1 Panel Temu Duga 1 Klik disini
2 Panel Temu Duga 2 Klik disini
3 Panel Temu Duga 3 Klik disini
4 Panel Temu Duga 4 Klik disini
5 Panel Temu Duga 5 Klik disini
6 Panel Temu Duga 6 Klik disini
7 Panel Temu Duga 7 Klik disini
8 Panel Temu Duga 8 Klik disini
9 Panel Temu Duga 9 Klik disini
10 Panel Temu Duga 10 Klik disini
11 Panel Temu Duga 11 Klik disini
12 Panel Temu Duga 12 Klik disini
13 Panel Temu Duga 13 Klik disini
14 Panel Temu Duga 14 Klik disini
15 Panel Temu Duga 15 Klik disini
16 Panel Temu Duga 16 Klik disini
17 Panel Temu Duga 17 Klik disini